alt

 

KADRA PEDAGOGICZNA 2016/2017:


DYREKTOR PRZEDSZKOLA:
mgr Małgorzata Masternak 
(nauczyciel dyplomowany)


WYCHOWAWCY GRUPY I - "Zabki"
mgr Alicja  Łobza
(nauczyciel  kontraktowy)

mgr Anna   Habrajska
(nauczyciel  mianowany)

WYCHOWAWCA GRUPY II - "Biedronki"
mgr Grażyna  Banach
(nauczyciel   dyplomowany)

WYCHOWAWCA GRUPY III - "Puchatki"
mgr Monika  Gierek
(nauczyciel  mianowany)

LOGOPEDA
mgr Wioletta Lończyk
(nauczyciel mianowany)

NAUCZYCIEL RELIGII
mgr Ewa Zastawna
(nauczyciel dyplomowany)

PSYCHOLOG
mgr Anna Kołodziej-Zaleska
(nauczyciel  mianowany )

zastępstwo  : Izabela  Nowok 

( nauczyciel  kontraktowy)

REHABILITANT
mgr Ewa Kaźmierska
(nauczyciel dyplomowany)

NAUCZYCIEL J. ANGIELSKIEGO

mgr Beata Dembowicz

( nauczyciel  mianowany)

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Izabella Michno - kucharka
Barbara Strzempek - pomoc kuchenna
Grazyna Lassotta - intendent
Małgorzata Gizińska - woźna
Brygida Steinmann - woźna
Justyna Kulej-Pasieka - woźna
Jola Rusnok - pomoc nauczyciela

Jerzy Hudzik - dozorca
Henryk Holeczek - konserwator

 


mgr Katarzyna Dyrda

 

przebywa na urlopie macierzyńskim 

 

alt