.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym.

 

Terminy rekrutacji 


Terminy określa Zarządzenie Nr OR.24.2018. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018r. http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=151669425817627647 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2018/2019.

 

 Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.24.2018

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 25 stycznia.2018r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2018, godz.9.00

do 20.03.2018, godz.15.00

od 25.04.2018, godz. 9.00

do 07.05.2018, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2018, godz. 9.00

do 22.03.2018, godz. 15.00

od 25.04.2018, godz. 9.00

do 08.05.2018, godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2018, godz. 9.00

 

16.05.2018, godz. 9.00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2018, od godz. 9.00 do 17.04.2018, do godz. 15.00

od 16.05.2018, od godz. 9.00 do 22.05.2018, do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2018, godz. 9.00

25.05.2018, godz. 9.00

 

 Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

 

 

UWAGA:

 

W Przedszkolu Nr 5 wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w podanych niżej dniach i godzinach .

 

Poniedziałek

od 13:00 do 16:00

 

Wtorek

od 8:00 do 10:00

 

Środa

od 13:00 do 16:00

 

Czwartek

od 13:00 do 16:00

 

 

Piątek

 

Od 9:00 do 12:00

 

   Serdecznie  zapraszamy.