alt

 

KADRA PEDAGOGICZNA 2019/2020:


DYREKTOR PRZEDSZKOLA:
mgr Małgorzata Masternak 
(nauczyciel dyplomowany)


WYCHOWAWCY GRUPY I - "Zabki"
mgr Anna  Habrajska
(nauczyciel  mianowany)

mgr Grażyna   Banach
(nauczyciel  dyplomowany)

WYCHOWAWCA GRUPY II - "Biedronki"
mgr Monika   Gierek
(nauczyciel   dyplomowany)

mgr  Katarzyna  Dyrda

( nauczyciel   mianowany)

WYCHOWAWCA GRUPY III - "Puchatki"
mgr  Alicja  Łobza
(nauczyciel  kontraktowy)

 

mgr  Katarzyna  Dyrda

( nauczyciel  mianowany)

LOGOPEDA
mgr Wioletta Lończyk
(nauczyciel mianowany)

NAUCZYCIEL RELIGII
mgr Ewa Zastawna
(nauczyciel dyplomowany)

PSYCHOLOG
mgr Anna Kołodziej-Zaleska
(nauczyciel  mianowany-  urlop   wychowawczy )

Terapia  Pedagogiczna  

                                  mgr  Monika   Gierek 

Gimnastyka  Korekcyjna
mgr Ewa Kaźmierska-Rodzoch
(nauczyciel dyplomowany)

                                 Język   angielski

                              mgr  Anna  Habrajska 

( nauczyciel  mianowany)

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Izabella Michno - kucharka
Barbara Strzempek - pomoc kuchenna
Jolanta  Rusnok  - intendent
Małgorzata Gizińska - woźna
Brygida Steinmann - woźna
Justyna Kulej-Pasieka - woźna
Lidia  Karnia - pomoc nauczyciela

Jerzy Hudzik - dozorca
Henryk Holeczek - konserwator