alt

 

KADRA PEDAGOGICZNA 2020/2021:


DYREKTOR PRZEDSZKOLA:
mgr Małgorzata Masternak 
(nauczyciel dyplomowany)


WYCHOWAWCY GRUPY I - "Żabki"
mgr Sandra  Skrobarczyk-Seweryn
(nauczyciel  kontraktowy)

mgr Grażyna   Banach
(nauczyciel  dyplomowany)

WYCHOWAWCY GRUPY II - "Motylki"
mgr Anna  Habrajska
(nauczyciel   mianowany)

mgr  Grażyna  Banach

( nauczyciel   dyplomowany)

WYCHOWAWCA GRUPY III - "Biedronki"
mgr  Karina  Milewska 
(nauczyciel  kontraktowy)

                                      mgr  Katarzyna  Dyrda

( nauczyciel  mianowany)

WYCHOWAWCY  GRUPY    IV  -  "PSZCZÓŁKI"

mgr  Monika  Gierek 

( nauczyciel  dyplomowany)

mgr   Katarzyna   Dyrda

( nauczyciel  mianowany)

LOGOPEDA
mgr Wioletta Lończyk
(nauczyciel mianowany)

NAUCZYCIEL RELIGII
mgr Ewa Zastawna
(nauczyciel dyplomowany)

PSYCHOLOG
mgr Anna Kołodziej-Zaleska
(nauczyciel  mianowany-  urlop   wychowawczy )

Terapia  Pedagogiczna  

                                  mgr  Monika   Gierek 

                                  mgr  Katarzyna  Dyrda

Gimnastyka  Korekcyjna
mgr Ewa Kaźmierska-Rodzoch
(nauczyciel dyplomowany)

                                 Język   angielski

                              mgr  Anna  Habrajska 

( nauczyciel  mianowany)

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Izabella Michno - kucharka
Barbara Strzempek - pomoc kuchenna
Jolanta  Rusnok  - intendent
Małgorzata Gizińska - woźna
Brygida Steinmann - woźna
Justyna Kulej-Pasieka - woźna
Lidia  Karnia - woźna  

Jerzy Hudzik - dozorca
Andrzej   Łaciak  - konserwator