alt

RAMOWY  ROZKŁAD DNIA 
W PRZEDSZKOLU NR 5 W CHORZOWIE 

 

Rozkład dnia w  przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.
   Od  1  września  2019r   przedszkole  będzie  czynne 

                                 od 06:30  do 16:30
6:30 – 8:20  
• schodzenie się dzieci;

alt

• indywidualne kontakty nauczyciela z dziećmi ;
• zabawy dowolne według wyboru i zainteresowań dzieci;
• prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane;
• kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci;

alt

• praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno - korekcyjno - kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy);
* MUZYCZNY PORANEK - śpiewanie piosenek i zabawy muzyczno-ruchowe (kontakt z muzyką i tańcem oraz integracja dzieci ze wszystkich grup)

alt

8:20 – 8:30 
• Zabiegi higieniczne , przygotowanie do śniadania 

alt

8:30 – 9:00
• Śniadanie

alt

9:00- 9:20
• Czynności higieniczne po śniadaniu w tym mycie zębów

alt

9:20 – 12 :00
- Zajęcia  kierowane,  dowolne , 

   alt

• Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne wynikające z miesięcznego planu pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego - zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych;

alt

- Zajęcia dowolne i zabawy w przedszkolu i ogrodzie
• zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka takie jak:
 zabawy spontaniczne, zabawy spontaniczne z udziałem nauczycielki,
 zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci;
 zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy tematyczne,
 zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe, zabawy badawcze, zabawy dydaktyczne,
 zabawy twórcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
 prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, spacery itp.
zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu;

alt

12:00 -12:15 
• Czynności higieniczne przed obiadem

alt

12:15 - 12:45
• Obiad

alt

12:45 – 13:00

• Czynności higieniczne po obiedzie, 

13:00  -  14:00 
• czynności i zabawy o charakterze relaksowym
(słuchanie muzyki, bajek, ćwiczenia relaksacyjne, itp.) ;
alt

• Zajęcia i zabawy dowolne w przedszkolu i ogrodzie, zajęcia indywidualne,
  stymulacyjne, zajęcia wychowawczo- dydaktyczne z całą grupą
  o charakterze ogólnorozwojowym, utrwalającym.
alt

14:00 - 14; 10
• Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku;

alt

14:10 – 14;30
• Podwieczorek
alt

14:30 -16:30
•  zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu;
• praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno - korekcyjno - kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy);
•  rozchodzenie się dzieci;
• czynności i zabawy podejmowane z wyboru i inicjatywy dzieci;
• prace porządkowo- gospodarcze i hodowlane;
• kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci;