alt

 
"PIĘĆ PALUSZKÓW"

5 paluszków rączka ma x2
Jedna zrobi pa pa pa
Druga zrobi pa pa pa
Nóżka tupnie tup tup tup
Druga tupnie tup tup tup
Jeden skok i drugi skok 
Teraz w górę hop hop hop

 

"JEŻYK"
Na dywanie siedzi jeż
Co on robi to my też
Co robisz jeżu?

(Jedno z dzieci siedzi w środku koła, pokazuje ćwiczenie, które pozostałe dzieci naśladują)